Δραστηριότητες

ballet

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ

Ευχαριστούμε τους μαθητές της σχολής μας, που παρόλες τις δυσκολίες με τη απίστευτη μπόρα που μας βρήκε στις πρόβες, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό στην παρουσίαση!! Μπράβο παιδιά!!!

ballet

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η σχολική μας χρονιά έχει αρχίσει με το μπαλέτο να μπαίνει, όπως πάντα, δυναμικά στο πρόγραμμά μας. Τα τμήματα αρχίζουν από ηλικία 3 ετών έως το προχωρημένο επίπεδο (Αdvanced 2).Το τμήμα μπαλέτο για ενήλικες αρχίζει από Δευτέρα 19/9/2016.

Featured image

Παρακαλόυμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

ballet

Αποσπάσματα από την Παρουσίαση μαθημάτων στο Ανοιχτό Θέατρο Μελισσίων

https://video-fra3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xpt1/v/t42.1790-2/11210784_851818288245785_406512109_n.mp4?efg=eyJybHIiOjM2NywicmxhIjo1MTJ9&rl=367&vabr=204&oh=ba65afaac4551653509988cfb3a4b2ed&oe=55933A

Η Μαίρη Τσιπουράκη και η Σοφία Αναστασίου χορεύουν τον Κλασσικό Χορό του Grade 5.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στα Ανοιχτά Μαθήματα αναδεικνύοντας έτσι την πρόοδο τους και την σκληρή δουλειά που κατέβαλαν καθόλη τη διάρκια της φετινής χρονιάς!!

Σας ευχαριστώ όλους!!

ballet lessons, contemporary dance, dance school

Christmas Party at Dance Place Melissia

Dance Place Melissia, 21st December 2014.

This party was great fun. We all enjoyed the music, dancing and games not to mention all the delicious snacks that the parents provided. Thank you parents!! Special thanks to the students who danced their own little choreography and made the occasion even more special. Finally congratulations to our Primary to Advanced students who all achieved Merit and Distinction and received their long awaited RAD Examination Certificates.
See you all Next Year and may it be a Happy, Prosperous one full of Love and Good Will for all!!

ballet

Rehearsal of Nutcracker pas de deux at Covent Garden

A wonderful rehearsal of the Nutcracker Pas de Deux. Principal Dancer Nechemiah Kish with First Dancer Fumi Kaneko are being rehearsed by Jonothan Cope and Lesley Collier, Repetiteurs.
The dancers are adding the final touches for the end product of this beautiful Pas de Deux. Their standard is exceptional, but as they are led into the hints of change by the expertise of their tutors, who work in fine collaboration, the dance becomes more refined and rich in both technique and quality. The fouette of adage for instance shows more complete as the dancer elongates and broadens the arm lines and top part of her body. A slight change in the dancer’s angle of placement gives the audience a clearer view of the attitude line and promenade which follows. Fumi Koneko’s courus are swift and flowing whilst her top part remains perfectly still. Beautiful imagery is used throughout to cue the dancers into the feeling they need to achieve. i.e. ‘creamy’ pirouette, the back bend is felt like an ‘explosion’.
It is so precious, not only for all dancers to be, but for all lovers of dance, to have an opportunity to see the process of such creations!

ballet lessons, dance History, dance school

Advanced Foundation students of dance place melissia stretching after their ballet lesson.

The best time for students to stretch would be immediately after their lesson, when muscles are warm and pliable. This way the dancer avoids injuries and achieves best results. A dancer must also consider that overstretching during the lesson can cause muscles to be weak and unable to cope with the intensity of strength and control required in a ballet lesson.

ballet lessons, dance school

Ο χορός είναι μια θαυμάσια μορφή τέχνης που χρησιμοποιεί το μυαλό

Ο χορός είναι μια θαυμάσια μορφή τέχνης που χρησιμοποιεί το μυαλό, το σώμα, την ψυχή, το συναίσθημα, την έκφραση . Έκφραση της ελευθερίας, ευτυχίας, θλίψης , σύγχυσης , την ευγνωμοσύνης….

Πάντα ο άνθρωπος εκφραζόταν με χορευτικές κινήσεις σε γιορτές και τελετές.  Έτσι, θα πάμε πίσω στην αρχή του χορού , όπως την γνωρίζουμε.

Στους πρώτους πολιτισμούς των προϊστορικών χρόνων, κατά τη Μεσολιθική περίοδο και περίπου 9.000 π.χ. οι βραχοσκεπές Bhimbetka στην Ινδία απεικονίζουν απλοϊκές μορφές ανθρώπων και ζώων σε σκηνές κυνηγιού,  σε κοινωνικούς χορούς με μουσικά όργανα,  και ταφικές τελετές που εμφανίζονται σε ρυθμική κίνηση .

Στην ινδουιστική μυθολογία «Brahma» , ο θεός Hindu ( Deva ) της δημιουργίας πιστεύεται ότι έχει συλλάβει τον χορό εμπνέοντας τον σοφό Μπάρατα Muni να γράψει το « Natya Shastra » , όπου με την πρακτική του χορού και του θεάτρου άρχισε , με λόγο, χειρονομίες , μουσική και συναισθήματα να δημιουργεί το σχηματισμό της έννοιας του χορού. Οι πιο εξέχοντες θεότητες απεικονίζονται να εκφράζουν χαρά,  έκσταση καθώς και οργή σε χορούς τους . Το «Nataraja» σε ενσωμάτωση του θεού Shiva έχει ιδιαίτερη αξία στον Ινδουισμό . Ο Shiva πιστεύεται ότι είναι ο θεός του χορού . Τον βλέπουμε να χορεύει τον κοσμικό του χορό «tandava » . Ο θεός Krishna χαρακτηρίζεται με τα « Gopikas» που σημαίνει τα κορίτσια της αγέλης. Η θεά Kali που συχνά συνδέεται με τον χρόνο και τον θάνατο, εκφράζει ένα χορό της δημιουργίας και της καταστροφής.

Από τα Ινδικά σχέδια και τα αγάλματα μπορούμε να δούμε τις κινήσεις «attitude» και «épaulement» και θέση «en dehors» που χρησιμοποιούμε στον κλασσικό χορό μέχρι σήμερα.

Dance is a wonderful art form which uses mind, body, soul, feeling, expression. Expression of freedom, happiness, bravery, sadness, confusion, gratitude and the list goes on. So let’s go back to the beginning as we encounter it….

Dance has always played a major role in man’s life and we see this in rituals, celebrations and ceremonies. There are traces of dance from the earliest civilizations of prehistoric times. During the Mesolithic period around 9,000 BC the Bhimbetka rock shelters in India depict stylised figures of animals and humans in hunting scenes, communal dances with musical instruments and burial ceremonies appearing in rhythmic movement.

In Hindu mythology “Brahma”, the Hindu God(Deva) of creation is believed to have conceived dance by inspiring the sage ‘Bharata Muni’ to write the ‘Natya Shastra’, where by a practice of dance and drama began, using words, gestures, music and emotions to form the concept of dance. The most prominent deities are depicted expressing joy, ecstasy and rage in their dances.  The ‘Nataraja’ embodiment of Lord Shiva is of particular value in Hinduism. Shiva is believed to be the Lord of Dance. He is seen dancing his cosmic ‘Tandava’. Krishna is characterised with the ‘Gopikas’ which means cow-herd girls, and Kali who is often linked with time and death, expresses a dance of creation and destruction.

Among these Indian statues and drawings we can clearly see the «attitude» lines use of «épaulement» and «en dehors» placement which we use till today in dance.